Avéro AchmeaFBTOCentraal Beheer Achmea

ZakelijkWaterschadeDakinspectie en onderhoud

Alle zakelijke oplossingen op een rijtje ...

Partner

Oranjedak West B.V.

Hoofdkantoor Zwijndrecht, Zwijndrecht
Telefoon: 078-6100066
Fax: 078-6100673

E-mail: risicoreductieplan@oranjedak.nl
Website: http://www.oranjedak.nl

Algemene informatie

Waterschade is een van de meest voorkomende schadeoorzaken die leidt tot veel overlast voor gebouweigenaar en gebruiker(s). Slecht onderhouden daken vormen een belangrijke oorzaak van waterschade. Dat komt onder andere omdat het dak vaak een vergeten gebouwonderdeel in het onderhoudsprogramma is. Door regelmatige inspectie, het schoonhouden van het dak en een onderhoudsprogramma kan veel schade worden voorkomen.

Goed dakonderhoud begint met een inspectie van het dak, hierbij wordt gekeken naar de conditie van het dak, de dakranden, de hemelwaterafvoeren, loszittende delen (stormgevoeligheid), maar ook naar een ongewenste doorbuiging van het dak. Na de inspectie is het van belang dat het dak minimaal een keer per jaar wordt gereinigd (vuil, mos, bladeren etc.) Door deze reiniging op hoogte uit te laten voeren door professionals worden ook mogelijke onvolkomenheden eerder gesignaleerd. Na de professionele reiniging ontvangt u een schriftelijke rapportage van de conditie van uw dak. Uiteraard vinden al deze werkzaamheden plaats onder strikte veiligheidsvoorschriften voor werken op hoogte, veilig dakdekken en werkprocedure brandgevaarlijke werkzaamheden.

 

Preventieadvies Oplossing Voordeel
 • Afvoeren reinigen en bladeren verwijderen.
 • Controleren dakbedekking en aansluitingen.
 • Jaarlijks onderhoud.
 • Opnemen in het meerjarig onderhoudsplan van het gebouw.
 • Bij werkzaamheden brand- en Arbo veilig werken.
 • Basis inventarisatie met checklist.
 • Exclusieve inventarisatie volgens NEN 2767.
 • Risico inventarisatie Arbo veiligheid.
 • Preventief reinigend onderhoud (dakonderhoud inclusief kleine reparaties).
 • Periodiek dakonderhoud.
 • Bouwfysische berekeningen.
 • Voorkomen van lekkages en gevolgschades.
 • Levensduur verlenging.
 • Eenvoudige budgettering.
 • 24-uurs calamiteiten dienst.
 • Geselecteerde partner.
 • Brandveiligen uitvoering.
Prijsinformatie

Basisinventarisatie
Een conditiemeting waarin alle facetten van het dak worden meegenomen. Het dakvlak zelf, alle opstaande randen, dakdoorvoeringen en hemelwaterafvoeren. Tevens worden er insnijdingen gemaakt om de dakopbouw en plaatselijke conditie te kunnen bepalen.

 

Exclusieve inventarisatie
Gelijk met de basisinventarisatie wordt conform de NEN 2767 (conditiemeting) een inventarisatie gemaakt waarin ook facetten zoals metselwerk, ladders, bliksembeveiliging, standleidingen en schoorstenen uitgebreid worden omschreven. U weet dan van elk onderdeel wat de conditie is en wat u de komende jaren te wachten staat.

 

Periodiek onderhoud
Hierbij wordt het dak schoongemaakt, de vervuiling verwijderd en een rapportage gemaakt waarin de visuele staat van het dak inzichtelijk wordt gemaakt.

 

Arbo Check
Deze kan gelijktijdig worden uitgevoerd met bovenstaande inventarisaties. Deze risico inventarisatie geeft de risico’s weer ten aanzien van het toetreden en belopen van het dak. Dit alles conform de laatste wet- en regelgeving (Arbobesluit artikel 3.16; voorkom valgevaar).

M2 Basis* Exclusieve* Arbo check Onderhoud
(minimumbedrag € 325,-)
< 5.000 € 375,- € 525,- € 450,- € 0,51 t/m € 0,29 m2
5.000 - 10.000 € 450,- € 625,- € 650,- € 0,23 m2
> 10.000 € 525,- € 725,- € 850,- Prijs op aanvraag
Achmea tarieven, excl BTW prijspeil 2013

* Bij afsluiten van een onderhoudscontract wordt 50% van de inspectiekosten eenmalig in mindering gebracht.

Bij elke inventarisatie zorgt Oranjedak West B.V. dat gewerkt wordt conform Achmea richtijnen brandveilig werken.

 

Extra's, opgenomen in de inventarisatie tarieven

 • visuele inpandige inspectie indien mogelijk,
 • visuele inspectie standleidingen (afvoeren) tot op het maaiveld,
 • invullen formulier brandgevaarlijke werkzaamheden.

 

Optioneel
Tevens kan Oranjedak voor u bemiddelen in het maken van constructieve berekeningen (denk hierbij ook aan berekeningen omtrent wateraccumulatie).

Contact met Oranjedak West BV
Neem contact op met Oranjedak West BV
Locatie van Oranjedak West BV


 
Download alle informatie in pdf bestand van uw verzekeraar.
Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea

Uw Risico Reductie Plan in drie stappen 

Stap 1

Laat een preventiescan uitvoeren om te bepalen welke risico's de continuïteit van uw onderneming bedreigen.

Stap 2

Bekijk uw wensen over preventie en loop uw verzekeringspolis na om te weten waaraan u moet voldoen.

Stap 3

Zoek de preventiepartner bij het risico dat u wilt verminderen en vraag vrijblijvend een offerte aan.