Risico Reductie Plan

Preventiescan Brandschade

Resultaten

Vraag 1: Rookmelders. Ze redden levens. Toch ligt een groot deel van de rookmelders in de la of is de batterij eruit gehaald. Heeft u ze en zo ja, hangen ze werkend op de goede plek?

Ons advies: Ja
(Uw antwoord: {vraag1})
{vraag1txt}

Vraag 2: Heeft u uw vluchtplan al eens uitgeprobeerd?

Ons advies: Ja
(Uw antwoord: {vraag2})
{vraag2txt}

Vraag 3: Bijna elke beginnende brand is met een kopje water te blussen. Helaas zijn we er vaak niet snel genoeg bij om nog iets van dat kopje water te mogen verwachten. Hebt u naast dat kopje water ook een ander blusmiddel in huis?

Ons advies: Ja
(Uw antwoord: {vraag3})
{vraag3txt}

Vraag 4: De enige echt brandveilige apparatuur is apparatuur die niet is aangesloten. Dat hoeven we natuurlijk niet te overdrijven. Maar zorgt u er voor dat apparatuur die u niet gebruikt ook echt uit staat?

Ons advies: Ja
(Uw antwoord: {vraag4})
{vraag4txt}

Vraag 5: Stof, vet en vuil vliegen niet vanzelf in brand. Stop het in of op een (huishoudelijk) apparaat en er kan een gevaarlijke situatie ontstaan. Zorgt u goed voor uw apparaten?

Ons advies: Ja
(Uw antwoord: {vraag5})
{vraag5txt}

Vraag 6: Een goed slot werkt alleen als het compleet is. Zijn uw sloten 'compleet'?

Ons advies: Ja
(Uw antwoord: {vraag6})
{vraag6txt}

Vraag 7: We kennen het gevaar: wasdrogers zijn regelmatig een oorzaak van brand. We geven 6 tips om het apparaat veiliger te gebruiken. Kent u er ook zes?

Ons advies: Ja
(Uw antwoord: {vraag7})
{vraag7txt}

Vraag 8: Roken, kaarsen, spelen met vuur door kinderen. Dat weten we zo langzamerhand wel. En toch blijft het hier mis gaan. Kunt u vier vuistregels noemen die omgang met vuur veiliger maken en handelt u daar ook naar?

Ons advies: Ja
(Uw antwoord: {vraag8})
{vraag8txt}

Vraag 9: Haarden en houtkachels kunnen veilig zijn, maar zijn dat niet vanzelf. Dat geldt zeker ook voor de schoorsteen. Weet u zeker dat u veilig stookt?

Ons advies: Ja
(Uw antwoord: {vraag9})
{vraag9txt}