Risico Reductie Plan

Preventiescan Brandschade

U, uw woning en de kans op brand

Hoe voorkomt u brand? In deze check zult u niet alleen technische oplossingen tegen komen, maar ook organisatorische. Die laatste gaan over het gedrag van u en uw gezinsleden. Wees u er van bewust dat deze factor zowel de goedkoopste als meest effectieve preventiemaatregel is.

Vluchtkans

Recent onderzoek wees uit dat een beginnende brand zich zo snel uitbreidt, dat gemiddeld al na 3 minuten een niet-overleefbare situatie ontstaat. Dat maakt duidelijk dat een brand zo snel mogelijk moet worden ontdekt en vluchten snel en efficiënt moet gebeuren.

Vraag 1: Rookmelders. Ze redden levens. Toch ligt een groot deel van de rookmelders in de la of is de batterij eruit gehaald. Heeft u ze en zo ja, hangen ze werkend op de goede plek?Heel goed. We weten dat een groot deel van de rookmelders niet functioneert, bijvoorbeeld omdat de batterij leeg is en omdat de rookmelders nooit zijn opgehangen. Dat kan u dus uw leven kosten. Goed dat het bij u wel voor elkaar is.
Tijdens uw slaap functioneert uw reukorgaan niet. Dat houdt in dat een beginnende brand niet snel wordt opgemerkt. Een rookmelder neemt de beginnende brand wel waar en waarschuwt u luid en duidelijk. U hebt dan nog een kans om de woning te ontvluchten.