Avéro AchmeaFBTOCentraal Beheer Achmea

Persoonlijk Varen Brand Keuring gasinstallatie

Alle vaartuigoplossingen op een rijtje ...

Partner

Bootbeveiliging.nu

Industrieweg 100, 2712LD ZOETERMEER
Telefoon: 079 - 341 95 42
Fax:

E-mail: info@bootbeveiliging.nu
Website: http://www.bootbeveiliging.nu

Algemene informatie
Met het oog op de veiligheid aan boord is een goedgekeurde en gecontroleerde gasinstallatie noodzakelijk. Gebruik alleen vaste koperen leidingen en goedgekeurde oranje gasslangen. Verkeerd materiaal, onjuiste montage of achterstallig onderhoud kunnen vervelende gevolgen hebben. De kans op lekkage is het grootst na het verwisselen van de gasflessen. Een onzorgvuldige aansluiting, scheve montage of te oude afdichtingsringen kunnen er voor zorgen dat het gas vrij kan uitstromen.

Omdat gas zwaarder is dan lucht, zal het gelekte gas altijd zakken en zich daar verzamelen. Let er daarom op dat eventueel lekgas nooit in het schip terecht kan komen, want een kleine concentratie gas (2%) is al explosief.  Algemene tips voor een veilig gebruik van gas aan boord.
 • Gas is zwaarder dan lucht, zakt onderin het schip en vormt daar een explosief mengsel.
 • Plaats de gasflessen altijd in een gasbun of een gaskast met een afvoer op het laagste punt en laat deze afvoer buiten boord uitkomen.
 • Controleer deze afvoer regelmatig op eventuele verstoppingen.
 • De gasfles moet zeevast gesjord staan. In gasbunnen moet een rooster of een open rubbermat liggen zodat er geen contact is tussen de gasfles en de bun. Tevens zorgt dit rooster voor een goede afvoer van lekgassen en lekwater.
 • Bij het verwisselen van gasflessen moet u altijd open vuren doven, denk hierbij aan de waakvlam van koelkast en geiser.
 • Gebruik altijd de juiste drukregelaar en zorg ervoor dat deze niet ouder is dan 10 jaar.
 • Controleer regelmatig, ook tijdens het seizoen, de leidingen en slangen op lekkage. Doe dit altijd met zeepsop of een spuitbus lektester.
 • Repareer eventuele lekkages nooit met tape of kit maar vervang het lekkende gedeelte.
 • Vernieuw de slangen om de drie jaar en de drukregelaar om de tien jaar.
 • Als u langere tijd van boord gaat moet de hoofdkraan op de gasfles dicht gedraaid zijn.
 • Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
Zorg ervoor dat de gasleidingen:
 • goed gebeugeld, overal zichtbaar en te inspecteren zijn.
 • niet onder waterleidingen en door motor/accuruimten lopen.
 • minimaal 20 cm van elektrische leidingen verwijderd zijn.
 • beschermd zijn tegen beschadiging.
 Zorg ervoor dat gasslangen:
 • niet ouder dan 3 jaar. Het jaartal staat op de slang. Gebruik alleen oranje gasslangen.
 • met afsluitkraan aangesloten zijn op het toestel.
 • worden toegepast met een aangewalste koppeling.

Uit de praktijk

Als u gas ruikt dan:
 • dooft u al het vuur, ook de waakvlammen.
 • gebruikt u geen elektrische schakelaars en start u de motor niet.
 • sluit u de hoofdkraan op de gasfles.
 • ventileert u zoveel mogelijk.
Prijsinformatie
Voor alle producten omtrent risicopreventie bij pleziervaartuigen werkt het Risico Reductie Plan samen met de website bootbeveiliging.nu. Ook voor de keuring van uw gasleidingen. Wij verwijzen u dan ook graag door naar deze website voor verdere informatie en prijzen.

www.bootbeveiliging.nu

 

Contact met Bootbeveiliging.nu
Neem contact op met Bootbeveiliging.nu
Locatie van Bootbeveiliging.nu


Risico Reductie Plan 

Preventiecheck

Doe de online preventiecheck waterschade en maak kans op een waardecheque t.w.v. € 100,- én een persoonlijk preventieadvies van een Achmea Risicoadviseur.