Avéro Achmea FBTO Centraal Beheer Achmea

Privacy

Privacy Statement

Achmea respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen.
Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u verstrekken.

Waarom vragen wij uw gegevens
De gegevens die op deze website gevraagd worden, zoals e-mailadressen gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan uitsluitend voor de website.

Hoe beschermen wij uw privacy
Achmea Holding N.V. (inclusief alle Achmea-bedrijven) handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, die eisen stelt aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Wij hebben de verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen op de website van het CBP (www.cbpweb.nl). De meldingen staan vermeld onder home/openbare registers/register meldingen /zoeken/naam = Achmea.

Verder volgt Achmea de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld en sinds 3 februari 2003 van kracht is en te vinden is op: www.verzekeraars.nl. Onder publicaties/gedragscodes/gedragscodes verzekeraars.

Cookies
Wij gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien u de cookies accepteert, blijven zij gedurende vijf jaar in uw computer staan, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Wijzigingen
De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Achmea behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zal Achmea waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen over privacy
Voor vragen over de wijze waarop Achmea omgaat met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de privacymanager van Achmea via onderstaande adressering. Postadres:
Achmea Holding N.V.
T.a.v. de privacymanager
Postbus 866
3700 AW Zeist
E-mail: privacymanager@achmea.nl

Een van onze partners

      Banner cannot be displayed.